Events

Arendalsuka 2024: NSM-sjefen måtte gå på grunn av en leiekontrakt. Hvorfor er investeringsleie så vanskelig?

  • August 14, 2024
  • 10:00 - 11:00
  • Arendal

Nylig måtte NSM-sjefen gå fordi hun hadde bestilt endringer noen mente var i strid med grunnloven. Saken engasjerte en hel bransje. Investeringsleie er en praktisk løsning der leietakeren vil ha egne tilpasninger i bygget.

  • Hva er problemet med investeringsleie?
  • Er det en forskjell på lån og leie og hvor går i så fall grensen?
  • Spiller det noen rolle hva man kaller «dyret». Eller hvem som er leietakeren?
  • Og hvordan blir det med skatten og momsen?

I NSM saken møttes politikken, økonomien, jussen og media. Forvirring oppsto. BAHR-partnerne Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen vil guide forsamlingen gjennom hva som er sant og usant, lurt og ikke så lurt – for alle som har med leiekontrakter å gjøre. Og det er ganske mange.

Vi serverer kaffe og kanelsnurrer.

Les mer informasjon om arrangementet her

Add to Calendar 20240814 10:00 20240814 11:00 Europe/Oslo Arendalsuka 2024: NSM-sjefen måtte gå på grunn av en leiekontrakt. Hvorfor er investeringsleie så vanskelig? More: Arendalsuka 2024: NSM-sjefen måtte gå på grunn av en leiekontrakt. Hvorfor er investeringsleie så vanskelig? Arendal Advokatfirmaet BAHR arendalsuka-2024-nsm-sjefen-matte-ga-pa-grunn-av-en-leiekontrakt-hvorfor-er-investeringsleie-sa-vanskelig
Loading video ...
close