Events

Morgenseminar | Konkurranseskadelige praksiser i arbeidsmarkedet: Hvordan sikre at egen bedrift ikke deltar i ulovlig samarbeid om arbeidskraft?

Velkommen til morgenseminar om konkurranseskadelige praksiser i arbeidsmarkedet og hvordan man kan sikre at egen bedrift ikke deltar i ulovlig samarbeid om arbeidskraft.

Seminaret retter seg særlig mot deg som har lederansvar eller arbeider innenfor HR.

Bakgrunn og aktualitet

Konkurransereglene forbyr samarbeid mellom bedrifter som begrenser konkurransen. Det vil derfor være ulovlig for bedrifter å samarbeide om pris eller å dele markeder mellom seg.

Konkurransereglene gjelder også i konkurransen om arbeidskraft. Her vil bedrifter som normalt ikke er konkurrenter, fordi de selger varer og tjenester i ulike markeder, kunne være konkurrenter om den samme arbeidskraften. Håndhevingen av konkurransereglene i arbeidsmarkedet har i liten grad vært i norske myndigheters søkelys – inntil nylig.

Praksiser som går ut på at bedrifter ikke skal konkurrere om arbeidskraft, såkalte arbeidsmarkedskarteller, har fått stadig økende oppmerksomhet internasjonalt og i Norge.

Amerikanske myndigheter forfølger avtaler om å ikke rekruttere hverandres ansatte (‘no poaching’) med straffesanksjoner. EUs kommisær for konkurranse, Margrethe Vestager, har uttalt at samarbeid om innkjøp arbeidskraft kan utgjøre alvorlige overtredelser av konkurransereglene og at håndhevingen av slike samarbeid vil ha høy prioritet i EU fremover. I kjølvannet av dette har flere europeiske land iverksatt etterforskninger av praksiser som reduserer mobiliteten til arbeidskraft, herunder rekrutteringsavtaler og avtaler mellom bedrifter om fastsettelse av lønn eller andre ytelser. Også deling av informasjon om lønnskostnader, for eksempel i forbindelse med bransjetreff eller i media, kan være i strid med konkurransereglene.

Hittil er det ingen kjente etterforskninger av arbeidsmarkedskarteller i Norge. Konkurransetilsynet har imidlertid uttalt seg om viktigheten av effektiv konkurranse også i arbeidsmarkedet og rettet pekefingre mot bedrifter som har oppmuntret til samarbeid om arbeidskraft. Det er derfor ingen grunn til å tro at trenden med økende fokus på arbeidsmarkedskarteller ikke har nådd Norge.

Bedrifter som bryter konkurransereglene, risikerer sanksjoner i form av høye gebyrer og straff. Det er derfor viktig at bedrifter er kjent med regelverket som gjelder, hvilke ansettelsespraksiser og avtaler som kan utgjøre overtredelser av konkurransereglene, og hvordan bedrifter kan innrette seg for å minimere risikoen for lovbrudd. Det er også viktig å forstå forholdet mellom konkurransereglene og arbeidsrettslige reguleringer, samt i hvilke tilfeller avtaler mellom bedrifter om arbeidskraft unntaksvis kan være lovlige.

Seminaret

BAHR har gleden av å invitere til morgenseminar den 7. juni 2023 for å redegjøre nærmere om temaet. Foredragsholdere er Konkurransetilsynet v/Hans Petter Hanson (seniorrådgiver i konkurransedirektørens stab), og BAHR-advokatene Helge Stemshaug (partner EU- og konkurranserett), Tor Olav Carlsen (partner Arbeidsliv), Hannah Andresen (Senior Associate Arbeidsliv) og Annette Greve (Senior Associate EU- og konkurranserett).

Vi inviterer til kaffe og en matbit fra kl. 08:00. Det faglige programmet starter kl. 08:30.

Seminaret finner sted i BAHRs lokaler i Bergen.

Velkommen!

 

 

Meld deg på!
Add to Calendar 20230607 8:00 20230607 10:00 Europe/Oslo Morgenseminar | Konkurranseskadelige praksiser i arbeidsmarkedet: Hvordan sikre at egen bedrift ikke deltar i ulovlig samarbeid om arbeidskraft? More: Morgenseminar | Konkurranseskadelige praksiser i arbeidsmarkedet: Hvordan sikre at egen bedrift ikke deltar i ulovlig samarbeid om arbeidskraft? BAHR Advokatfirmaet BAHR morgenseminar-konkurranseskadelige-praksiser-i-arbeidsmarkedet-hvordan-sikre-at-egen-bedrift-ikke-deltar-i-ulovlig-samarbeid-om-arbeidskraft
Loading video ...
close