BAHR-skolen

Det juridiske studiet er teoretisk rettet. En viktig del av vår hverdag innebærer imidlertid å operere i en praktisk orientert rolle. Hos oss lærer vi best gjennom å påta oss utfordrende og interessante oppdrag som løses i fellesskap.

BAHR er en løsningsorientert rådgiver, og vi har behov for en felles praktisk tilnærming til oppgaven. For å balansere den praktiske og teoretiske læringen, har vi opprettet BAHR-skolen, som er fellesnevneren for den organiserte og kontinuerlige videreopplæringen av alle ansatte.

Mer enn juss

Gjennom året underviser vi i ulike moduler, der juss kombineres med for eksempel språk, etikk, økonomiforståelse, forhandlingsteknikk og klientsamarbeid. Juridiske emner tilpasses den enkeltes arbeidsfelt og erfaring, og vi underviser blant annet i selskapsrett, verdipapirhandel, oppkjøp og transaksjoner, prosess, arbeidsrett og konkurranserett. Enkelte av disse modulene er godkjent av Advokatforeningen som videreutdanning.

Gjennom vår- og høstsemesteret arrangerer vi samlinger der vi gjør dypdykk i relevante juridiske og praktiske temaer. Eksempler på noen av kursene på BAHR-skolen er:

Introduksjonskurs

Som nyansatt advokatfullmektig går du gjennom et ukelangt kurs med praktisk innføring i alt fra datasystemer til administrative rutiner. Der vil du også delta på et kulturseminar med vekt på temaer som BAHRs historie, vårt verdigrunnlag, klientsamarbeid, advokatetikk med videre.

Bransje- og fagspesifikke kurs

BAHR er inndelt i syv markedsgrupper og flere faggrupper. Gruppene har spesialiserte kurs og seminarer med fokus på relevante temaer for den aktuelle gruppen, og særskilte kurs for våre nye advokater

Generelle kurs

Disse gjelder ulike juridiske fagfelt, men er primært rettet mot advokater som ikke jobber på det aktuelle feltet. Hensikten er at alle som jobber i BAHR skal ha en oversikt over sentrale forretningsjuridiske problemstillinger som typisk kan oppstå.

Spesialkurs

BAHR arrangerer en rekke spesialkurs innenfor temaer som for eksempel prosjektstyring og ledelse, økonomiforståelse og regnskapsanalyse, engelsk for jurister med mer. I tillegg oppfordres du til å være med på eksterne kurs, blant annet de som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter.

Laster film...
Lukk