Rekrutteringsteam

I BAHR arbeider vi tett sammen, og vi setter derfor høye krav både til sosial og faglig kompetanse, samtidig som mangfoldet i miljøet vårt skal ivaretas.

I vårt rekrutteringsteam samarbeider derfor partnere, advokater og HR-avdelingen for å finne kandidatene som vi mener vil trives i vårt miljø og som vi vil trives med å ha som kollega.

Ta kontakt med vårt rekrutteringsteam dersom du har spørsmål.

Laster film...
Lukk