Samarbeid med universitet

BAHR er opptatt av å bidra til positive vekselvirkninger mellom universitetene og det praktiske rettslivet. I jussen møter rettsvitenskapens analyser det praktiske rettslivets problemstillinger.

På den ene siden drar forskning og undervisning nytte av praktiserende juristers erfaringer og tenkning. På den andre siden er det praktiske rettslivet avhengig av universitetenes vitenskapelige og pedagogiske virksomhet.

BAHR ønsker å bidra til et fruktbart samarbeid mellom praksis og akademia. Vi har derfor engasjert oss i en rekke prosjekter og oppgaver ved eller i samarbeid med universitetene, det være seg bokprosjekter, artikkelsamlinger, utvikling av undervisningsopplegg, faglige og administrative verv eller annet. En rekke av våre advokater deltar regelmessig i undervisning, veiledning og sensur. Ettersom vi daglig nyter godt av universitetenes og de universitetsansattes innsats, mener vi å ha et ansvar for å yte noe tilbake. Vi mener også at noen oppgaver best kan løses i et tett samarbeid mellom akademikere og praktikere. Derfor prioriterer vi faglig deltakelse i universitetenes undervisningsopplegg, og vi bidrar med tid og ressurser til forskningsprosjekter hvor vi har noe å bidra med.

Noen av BAHRs partnere som foreleser/holder seminarer innenfor akademia:

Laster film...
Lukk