Børs og verdipapirrett

BAHR har spisskompetanse og erfaring innen alle børs- og verdipapirrettslige temaer, og bistår typisk i spørsmål knyttet til oppkjøps- og tilbudssituasjoner, informasjons- og meldeplikt, prospekter, samt spesielle og generelle adferdsregler i markedene for finansielle instrumenter, herunder aksjer, obligasjoner, derivater og andre instrumenter. Vi bistår investorer, noterte selskaper og verdipapirforetak. Dette er et fagfelt i sterk utvikling, og som er gjenstand for stadig nyskapning og endringer i regelverk og praksis. Tetthet til markedet gjennom løpende involvering i saker og prosjekter for ledende aktører er avgjørende for å kunne bistå med tyngde og autoritet i dynamiske prosesser, der man også må forholde seg til praksis i andre land som påvirker produkter, strategier og opptreden i det norske marked. Kapitalmarkedene krever koordinert og rask bistand, og vår faggruppe tilbyr klare råd, tilgjengelighet og førsteklasses forståelse av juridiske og kommersielle utfordringer. Med erfaring fra mange norske og utenlandske oppdragsgivere, og saker som involverer ulike jurisdiksjoner, kan vi tilby et team med solid internasjonal erfaring som vet hva som kreves.

Våre tjenester

  • Vi bistår våre klienter med alle typer rådgivning innenfor børs og verdipapirrett, herunder:
  • Oppkjøp og tilbudssituasjoner
  • Aksje- og obligasjonshandel
  • Eie og forvaltning av finansielle instrumenter, herunder verdipapirer
  • Fusjon og fisjon
  • Kapitalforhøyelser og emisjoner
  • Restrukturering av selskaper
  • Børsnoteringer
  • Spørsmål om børs- og verdipapirer
Laster film...
Lukk