Corporate M&A

BAHRs Corporategruppe arbeider innenfor en rekke sektorer, med særlig fokus på olje og gass, oljeservice, bank og finans, shipping, private equity, eiendom, farmasøytisk industri og detaljhandel. Gruppen trekker på spesialkompetanse fra andre grupper i firmaet for å skreddersy leveransen for den enkelte sak.

Våre tjenester

Klienter forventer førsteklasses, effektive og praktisk orienterte råd som tilfredsstiller de høyeste internasjonale standarder, samt en rådgiver som viser en grundig forståelse av deres strategiske og kommersielle målsetninger. Corporategruppen har både evne, ressurser, erfaring og pågangsmot til å levere. Vi håndterer alt fra tradisjonelle oppkjøp til de aller største og mest komplekse transaksjoner og setter sammen et team som er tilpasset det aktuelle arbeidsomfang og kvalifikasjonskrav. Corporategruppen kan bidra på alle stadier i prosessen, fra forprosjektering til strategi, strukturering, forhandlinger, dokumentasjon og hele veien til implementeringsfasen etter gjennomføring av transaksjonen.

Konstante topplasseringer hos ledende ratingbyråer bekrefter at BAHR har utviklet betydelig kompetanse innen børs- og verdipapirrett, selskapsrett og kontraktsrett. Corporategruppen bistår blant annet med børsnoteringer, fusjoner, fisjoner, restruktureringer, emisjoner og oppkjøp, samt i regulatoriske forhold.

En sømløs tilnærming til store, komplekse og ofte multinasjonale transaksjoner er blant kjennetegnene ved vår praksis. Mange ledende norske og globale aktører henvender seg til oss i komplekse og multinasjonale saker, vel vitende om at vårt team har den brede internasjonale erfaringen, kunnskapen og forretningsforståelsen som de forventer.

Laster film...
Lukk