Fast eiendom

Eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og eiendomstvister krever tilgang til juridisk kompetanse med bred kunnskap om markedspraksis. Rutinerte advokatteam skal fange opp alle rettslige problemstillinger og gi kommersielt tilrettelagte anbefalinger basert på oppdatert markedsforståelse.

Våre tjenester

BAHRs eiendomsadvokater tilhører gruppen av de mest erfarne rådgivere i markedet og tilbyr et totalt spekter av tjenester til alle typer profesjonelle eiendomsaktører. Vi dekker alle sentrale kommersielle og rettslige temaer, og integrerer fortløpende annen spesialkompetanse i firmaet. Eiendomsrådgivningen skjer hånd i hånd med standardoppdatering basert på til enhver tid gjeldende “best practice” og omfattende undervisningsvirksomhet. BAHR har over tid vært en sentral deltaker i utvikling av modeller for kjøp, salg, utvikling, forvaltning, strukturering, finansiering og utleie av eiendom. BAHR har i mange år innehatt en sentral rolle i transaksjonsmarkedet og er involvert i en vesentlig del av de løpende eiendomstransaksjoner som finner sted til enhver tid. Firmaet har hatt en sentral rolle i flere av de største eiendomstransaksjonene som er gjennomført i Norge.

Laster film...
Lukk