Fintech

Digitalisering har preget samtidsdebatten de siste årene, og har gitt inspirasjon til utvikling av nye og innovative former for finansiell teknologi (‘Fintech’). Etablerte finansinstitusjoner som tidligere har hatt nærmest monopol på levering av finansielle produkter og tjenester til sine kunder, opplever nå en ny hverdag hvor rene teknologiselskaper har meldt seg på i kampen om kundene deres. Utvikling av nye produkter og tjenester i finansiell sektor reiser ofte en rekke juridiske spørsmål som må håndteres korrekt dersom produktet eller tjenesten skal bli en suksess, og innføring av stadig nye regelverk fra EU (herunder PSD2, GDPR mv.) gjør bildet enda mer sammensatt. Våre advokater har kompetanse innenfor alle de sentrale fagområdene som typisk er relevant for en Fintech-bedrift, og vi bistår jevnlig finansinstitusjoner, gründere og investorer i Fintech-sektoren.

Våre tjenester

  • Regulatoriske rammevilkår og spørsmål om konsesjon mv.
  • Dialog med tilsynsmyndigheter og regulerte markeder
  • Beskyttelse av teknologi (IP)
  • Kapitalinnhenting, aksjonæravtaler og finansiering
  • Spørsmål om skatt og avgift
  • Konkurransespørsmål
  • Personvernspørsmål
Laster film...
Lukk