Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruk er Norges største eksportnæring etter olje og gass og er en sentral næring for landets økonomi. Norge forvalter et havområdet som er syv ganger større enn fastlands-Norge og 90 prosent av sjømaten som høstes eksporteres til mer enn 130 land.

Fiskeri- og havbruksnæringen er strengt regulerte næringer, og gjenstand for et omfattende, fragmentarisk og detaljert lov- og forskriftsverk. BAHR har omfattende erfaring med bistand til de regulerte næringer, og BAHRs fiskeri- og havbrukspraksis har tett dialog med flere ledende aktører i det norske markedet. Vi har betydelig erfaring innenfor generell og spesiell forvaltningsrett, herunder håndtering av spørsmål og bistand i forbindelse med håndheving og praktisering av rammevilkår, klagesaker for forvaltningen og tvistehåndtering.

BAHR har også betydelig kompetanse og erfaring med transaksjoner, tvisteløsning og skatt. BAHR har bistått i forbindelse med flere av de største transaksjonene innen næringen i de senere år. Vi er løpende involvert i en betydelig andel av de sakene som preger det norske markedet og kan tilby klienter den tryggheten de trenger for å drive sømløs næringsvirksomhet.

Laster film...
Lukk