Fornybar energi

Norge er en av verdens største produsenter av fornybar energi. Nesten all norsk strømproduksjon er basert på vannkraft. Produksjonskapasiteten er i ferd med å bygges ut ytterligere gjennom utvikling av vindkraft og småkraft, blant annet drevet av det felles norsk/svenske markedet for grønne sertifikater. I den seneste tiden ser vi også at utbyggingen av vindparker etter hvert kan gjennomføres også uten subsidier. I tur vil dette resultere i økt utbyggingsaktivitet. Utviklingen medfører også at det norske strømnettet gjennomgår en kraftig opprustning, og at det skal bygges nye undersjøiske kabler til Tyskland og Storbritannia for utveksling av elektrisitet.

Våre tjenester

BAHRs gruppe for energi og naturressurser arbeider tett med flere ledende aktører i det norske markedet. Vi fokuserer på rammevilkår og regulatoriske spørsmål, transaksjoner, utbyggingsprosjekter, tvisteløsning og skatt. Vi er løpende involvert i en betydelig andel av de sakene som preger det norske markedet, og yter løsningsorienterte råd og produkter skreddersydde etter klientens behov.

I forbindelse med det regulatoriske har vi særlig erfaring med spørsmål om tariffering, problemstillinger knyttet til anskaffelser og konkurranserettslige spørsmål. Vi har også utstrakt erfaring med myndighetskontakt- og prosesser tilknyttet transaksjoner og oppkjøp.

Vi har en ledende rolle innen transaksjonsmarkedet, og med transaksjonseksperter som Thomas K. Svensen, «leading individual» og «Band 1» i hhv. Chambers og Legal 500, Jon Christian Thaulow, en «truly excellent transaction specialist» i følge Legal 500 og Rune Svoren, a “Leading Invididual” innen Legal 500 og topprangert innen Chambers Europe Electricity i spissen, kan BAHR tilby det ypperste av kompetanse på feltet. BAHR opptrådte blant annet som rådgiver for Oslo kommune i det som er Norges største krafttransaksjon noensinne og en av de største reorganiseringene innen energibransjen (sett bort i fra petroleumsbransjen), hvor Hafslund ASA ble tatt av børs og Oslo kommune sikret seg eierskapet til nett og produksjon i tillegg til en rekke øvrige restruktureringsgrep knyttet til eierskap i Hafslund konsernet. BAHR opptrådte også som Statkrafts rådgiver ved etableringen av Fosen Vind, utbyggingen av Europas største landbaserte vindpark. Videre har BAHR opptrådt som rådgiver i forbindelse med en rekke andre transaksjoner av betydning, herunder Sognekrafts salg av småkraftverk til BKW, salget av Norsk Grønnkraft og Småkraft til Aquila, Aquilas investering i Midtfjellet og Ymbers kjøp av Troms Krafts aksjer i Kvænangen Kraftverk. BAHR har også god erfaring med transaksjoner og etableringer i andre jurisdiksjoner for norske aktører, og har blant annet bistått Clean Energy Group med joint venture etablering og vannkraftsutbygging i Georgia.

BAHRs team har jevnlig bistått i forbindelse med større utbyggingsprosjekter i bransjen, herunder i forbindelse med forhandlingen og utbyggingen av ny strømkabel mellom Norge og Storbritannia og byggingen av Rosten kraftverk. BAHR har også bistått i viktige nasjonale og kommunale prosjekter som eksempelvis Oslo kommunes og Fortums satsing innen karbonfangst gjennom Klemetsrudsanleggets CCS prosjekt.

BAHR har noen av Norges fremste skatteeksperter og bistår blant annet innen områdene eiendomsskatt, grunnrenteskatt og merverdiavgift. Videre har BAHR lang erfaring med skatterettslige problemstillinger knyttet til finansiering og spørsmål om rentefradrag. BAHR bistår jevnlig i forbindelse med strukturarbeid og selskapsorganisering innen bransjen hvor skatt er en av de viktigste påvirkningsfaktorene.

På tvisteløsningsområdet har BAHR blant annet omfattende erfaring fra entreprise- og prosjekteringstvister. BAHRs gruppe for energi og naturressurser har også bistått Rainpower i tvist om IP rettigheter til turbindesign, NGK Utbygging i tvist om tilknytningsplikt mot Helgeland Kraft og Sognekraft i tvistesak knyttet til spørsmål om anleggsbidrag. Gruppens erfaring strekker seg derfor over flere ulike deler av næringen og ulike tvistespørsmål som kan oppstå.

Legal 500 beskriver gruppen som et «top-notch team», og våre advokater og vårt team nyter også topprangeringer i både Chambers og Legal 500 innen Energi og elektrisitet og sine respektive øvrige disipliner.

Laster film...
Lukk