Forsikring

BAHRs Forsikringspraksisgruppe tilbyr juridisk rådgivning angående alle aspekter relatert til forsikrings- og gjenforsikringsbransjen.

BAHR representerer et bredt spekter av klienter innen forsikringssektoren, og våre klienter rådfører seg ofte med oss angående komplekse forsikringstvister og andre forhold relatert til forsikringsdekning.

Våre advokaters kompetanse og erfaring gjør oss i stand til å håndtere oppdrag innen hele forsikringsrettspekteret, så som eiendom, yrkesansvar/-skade, sjø og liv med et sterkt regelverksfokus.

For å sikre best mulig service for våre klienter vil våre forsikringsspesialister samarbeide med andre spesialister innen BAHRs praksisgrupper ved behov.

Laster film...
Lukk