Forsvarsindustri

Kontraktsinngåelser knyttet til forsvarsindustrien er særlig regulert og gjennom nasjonalt og internasjonalt anskaffelses- og konkurranseregelverk. Samtidig er feltet omfattet av stor økonomisk og politisk interesse. Anbudsprosesser og kontraktinngåelser prøves stadig oftere rettslig med bakgrunn i økende konkurranse mellom aktørene. Dette stiller særlige krav til aktørene og deres rådgivere.

BAHRs kompetansegruppe for Forsvarsindustri består av partnere og advokater som har omfattende erfaring med privat og offentlig sektor, og har bistått en rekke store nasjonale og internasjonale aktører i anskaffelsesprosesser, herunder forsvarsrelaterte prosjekter og anbudsprosesser. BAHR rådgir også i situasjoner der det offentlige opptrer i utpregede kommersielle situasjoner. I sitt arbeid trekker gruppen veksler på BAHRs øvrige kompetansegrupper.

Våre tjenester

  • Rådgivning om deltagelse i anbudskonkurranser
  • Forhandlinger og kontraktinngåelse
  • Klager på anbudsprosesser sett opp mot nasjonalt lovverk, EU-regelverk og internasjonale traktater
  • Tvist og prosess
Laster film...
Lukk