Fremmedkapitalmarked

BAHR arbeider bredt med ulike former for fremmedkapitalfinansiering både innenfor bank- og obligasjonsmarkedet, direkte- og fondsfinansiering. Vi har bred erfaring med forhandling og utarbeidelse av syndikerte låneavtaler, spesielt innenfor konsernfinansiering, oppkjøps- og prosjektfinansiering, samt innenfor obligasjonslån og kombinerte bank- og obligasjonslånsstrukturer med tilhørende interkreditorspørsmål. I tillegg har vi utviklet en unik kompetanse innenfor fordringsfinansiering, verdipapirisering og covered bonds. Vi legger stor vekt på samarbeid med andre kunnskapsområder i firmaet for å kunne gi de aller beste rådene tilpasset de finansieringsbehov og den risikohåndtering som kreves for ulike bransjer og den enkelte låntaker.

Vi rådgir låntakere så vel som långivere og tilretteleggere / investeringsbanker, og har blant annet bistått norske og internasjonale banker og fond med kompliserte finansieringstransaksjoner hvor det er store verdier involvert fordelt ut over eiendeler og virksomhet lokalisert i mange jurisdiksjoner.

Våre tjenester

BAHR bistår både på låntaker- og långiversiden og rådgir klienter i spørsmål knyttet til:

  • Syndikerte lånefinansieringer innenfor alle industrisegmenter og aktivaklasser
  • Prosjektfinansieringer og oppkjøpsfinansiering
  • Covered bonds
  • Verdipapirisering
  • Eksportkredittfinansiering / investeringsfinansiering
  • Obligasjonslån, både tradisjonell og høy risiko
  • Garantistillelse
  • Sikkerhetsavtaler og interkreditoravtaler mellom ulike kreditorgrupperinger
  • Arbeidskapitalfinansiering inkludert leasing og factoring
Laster film...
Lukk