Immaterialrett

For å kunne bistå næringslivet på beste måte, har BAHR etablert en egen faggruppe innen feltet, som bistår norske og utenlandske bedrifter innen bransjer som farmasøytisk industri, informasjonsteknologi, petroleumsvirksomhet, dagligvarer og møbelindustri.

Våre tjenester

Vi arbeider tett med våre klienter, og vi legger vekt på å bruke den beste tekniske ekspertise som er tilgjengelig for å håndtere komplekse tekniske og rettslige problemstillinger. Vi er særlig kjent for vårt arbeid innenfor høyteknologiske områder, som for eksempel kjemi, bioteknologi og energi. Vi håndterer til enhver tid et antall større rettstvister. Vi deltar også i forbindelse med IP-relaterte transaksjoner, herunder ved utforming og forhandling av lisensavtaler og avtaler om forsknings- og utviklingssamarbeid, samt ved kjøp og salg av teknologibedrifter o.l. Blant saker hvor vi regelmessig bistår klienter, hører også rådgivning i forbindelse med regulatoriske spørsmål og beskyttelsesstrategier for oppfinnelser, opphavsrett, varemerker og design, samt håndhevelse av rettigheter og håndtering av spørsmål etter markedsføringsloven.

Laster film...
Lukk