Infrastruktur

BAHRs Infrastrukturgruppe gir råd til offentlige myndigheter, kommuner og private bedrifter angående komplekse infrastruktur- og byggeprosjekter.Vi har også betydelig erfaring fra OPS-prosjekter (Offentlig-privat samarbeid).

Gruppens partnere og advokater har svært god kjennskap til rettslige rammeverk samt grundige og løsningsorienterte kunnskaper om utfordringer som kan oppstå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av større infrastrukturprosjekter. Gruppen inkluderer landets ledende ekspertise innen ekspropriasjonsområdet.

Våre tjenester

  • Byutviklingsrelatert lovgivning
  • Ekspropriasjon og naboloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Kabelrelatert lovgivning
  • Havnerelatert lovgivning
  • Veirelatert lovgivning
  • Planleggingsrelatert lovgivning
Laster film...
Lukk