Konkurranserett

Konkurranserettens atferdsregler setter forbud mot, og strenge sanksjoner for markedsopptreden som er konkurransebegrensende. Dette gjelder både for samarbeid mellom bedrifter og for dominerende aktørers utnyttelse av markedsposisjonen. Reglene for fusjonskontroll setter grenser for hvilke virksomhetsoverdragelser som tillates, og prosedyrer for innhenting av nødvendige godkjenninger.

Våre tjenester

BAHRs konkurranserettsgruppe er blant de største og mest erfarne fagmiljøene for konkurranserett i Norge og ledende innen konkurranserettslig rådgivning og håndtering av komplekse myndighetsprosesser. Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere og legger stor vekt på å forstå deres virksomhet. De beste resultatene oppnås ofte når våre konkurranserettseksperter på et tidlig tidspunkt blir tatt med på råd om hvordan en transaksjon bør struktureres. Vi har bistått en rekke nasjonale og internasjonale aktører med å få deres oppkjøp og fusjoner godkjent av Konkurransetilsynet, EU-kommisjonen og andre relevante konkurransemyndigheter.

Vi har også bred erfaring med rådgivning knyttet til konkurransereglenes forbudsbestemmelser og med å bistå klienter som etterforskes for mulige brudd på konkurransereglene. I tillegg har vi erfaring fra “follow-on” erstatningssaker som ofte kommer i etterkant av sanksjoner, og vi hjelper til med å etablere compliance-programmer tilpasset den enkelte virksomhet.

Laster film...
Lukk