Kontraktsrett

Et moderne forretningsliv bygger rettslig sett på prinsippet om avtalefrihet. Store deler av forretningslivets forhold reguleres av kontrakter, eksempelvis arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner, osv. Kontraktsrett er derfor både praktisk og prinsipielt sett blant de viktigste fagene for et forretningsadvokatfirma.

Våre tjenester

BAHRs faggruppe i kontraktsrett har som målsetning at den generelle kompetansen i kontraktsrett i firmaet skal være av ypperste klasse. Gruppen konsentrerer seg om prinsipielle og generelle kontraktsrettslige spørsmål, samt især om omfattende og komplekse tilvirkningskontrakter som landjordens entreprisekontrakter og offshoreindustriens fabrikasjonskontrakter. Det legges stor vekt på at firmaet til enhver tid skal ha god kjennskap til kontraktspraksis innenfor de bransjer vi betjener, herunder spisskompetanse knyttet til sentrale standardkontrakter. Flere av våre advokater har vært sentrale i forbindelse med utarbeidelsen av viktige og utbredte standardkontrakter.

BAHR bistår med utforming av kontrakter, både individuelle “skreddersydde” kontrakter og eventuelle tilpasninger til standardkontrakter, samt ved kontraktsforhandlinger. Vi har også lang erfaring i å bistå under gjennomføringen av kontrakter om utveksling av varer og tjenester – typisk løpende bistand til prosjekter som møter utfordringer. BAHRs omfattende bistand til tvisteløsning, herunder voldgifts- og rettsprosesser, relaterer seg også svært ofte til kontraktsrettslige spørsmål.

Laster film...
Lukk