Offentlig sektor

BAHRs kompetansegruppe for Offentlig sektor består av partnere og advokater med spesialkompetanse innenfor kompetanseområdene Selskapsrett, Kontraktsrett, Konkurranserett, EU/EØS, Skatt og avgift, samt Corporate M&A. Faggruppen trekker også veksler på kompetansen i BAHRs øvrige faggrupper.

Virksomheter i offentlig sektor utgjør i dag en relativt stor del av BAHRs klientbase. Historisk har dette opphav i at BAHR fra midten av 1980-tallet var juridisk rådgiver for det daværende Industridepartementet (senere Næringsdepartementet). Vi bisto da i krevende saker så som avviklingen av Horten Verft, Kongsberg Våpenfabrikk, Sulitjelma Bergverk og Norsk Jernverk.

BAHR bisto også i flere av prosessene med å deregulere tidligere direktorater og statsbedrifter på slutten av nitti-tallet. Dereguleringen omfattet etter hvert luftfart, Statens vegvesen, NSB, Statskog, Vinmonopolet, Postverket, Statens medisinaldepot og apotekene. I samme periode bisto BAHR i en rekke andre større saker og prosjekter. Som eksempler kan nevnes saker for Gardermobanen og sluttoppgjøret for Oslofjordtunnelen.

Innenfor offentlig sektor bistår vi flere departementer, offentlige instanser, etater, kommuner, statsselskap, samt selskaper helt eller delvis eid av staten i stort omfang. Vi er involvert i en betydelig andel av de større transaksjonene, restruktureringsprosessene og andre juridiske prosjekter og oppdrag for offentlig sektor. Denne erfaringen legger til rette for at bistanden også vil kunne omfatte strategiske og overordnete vurderinger på tvers av fagområder i de situasjoner der dette skulle være aktuelt. Vi har også svært god innsikt i de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for virksomheter tett knyttet til det offentlige gjennom eierskap.

Kombinasjonen av erfaring fra både offentlig og privat virksomhet hos de advokater som bistår er en klar fordel i forhold til å kunne utnyttet erfaringer på tvers av sektorer, ikke minst i de situasjoner der det offentlige opptrer i utpreget kommersielle situasjoner. Dette gjelder blant annet i forbindelse med kontraktsinngåelser og oppfølgning der referanserammene for diskusjonen ofte forutsetter omfattende erfaring.

Laster film...
Lukk