Offentlige anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser har detaljerte regler for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gå frem ved innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Regelverket er viktig både for offentlige oppdragsgivere og for leverandører som selger sine varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider til det offentlige. I tillegg er enkelte private aktører i de såkalte forsyningssektorene underlagt regelverket når de gjør innkjøp.

Våre tjenester

BAHR yter bistand både til leverandører og oppdragsgivere i alle faser av anskaffelsesprosessen. Vi bistår oppdragsgivere med å planlegge og gjennomføre konkurranser, og   leverandører med å inngi tilbud. Videre bistår vi både oppdragsgivere og leverandører med å håndtere klager og løse tvister i KOFA og for domstolene, herunder saker om midlertidig forføyning. I vår bistand kombinerer vi ekspertise innen reglene om offentlige anskaffelser med prosedyreerfaring og god kjennskap til de ulike bransjer.

Laster film...
Lukk