Offshore entreprise og tilvirkningskontrakter

Byggekontrakter og andre tilvirkningskontrakter innenfor offshoreindustrien, annen prosessrelatert industri og næringslivet for øvrig, har det til felles at de ofte gjelder store verdier og teknisk kompliserte kontraktsobjekter. Dette gjenspeiles i kontraktene som ofte er omfangsrike og preget av langvarig bransjepraksis. Håndtering av slike kontrakter krever juridisk spisskompetanse, erfaring og bransjekunnskap.

Våre tjenester

BAHR har flere tiårs erfaring med å bistå klienter innenfor de aktuelle bransjene med kontraktsrelaterte spørsmål. Vår erfaring knytter seg blant annet til tradisjonelle feltutbyggingsprosjekter innenfor olje- og gassbransjen, herunder især kontrakter relatert til bygging av innretninger for olje- eller gassproduksjon, samt utvikling og levering av subsea-løsninger m.v.

Våre advokater har også omfattende erfaring med og bred kompetanse knyttet til ulike typer riggprosjekter og skipsbyggingskontrakter, samt andre typer utbyggingsprosjekter, som olje- og gassprosessanlegg på land, kraftutbyggingsprosjekter, bygging av vannrenseanlegg, biogassanlegg, karbonfangstanlegg, store logistikksentre, m.v.

De seneste 10-15 årene har vi også bistått klienter med kontraktsbistand og tvisteløsning relatert til store prosjekter vedrørende fjerning av offshoreinstallasjoner.

Offshoreentreprise og andre typer tilvirkningskontrakter preges av en utbredt bruk av standardkontrakter, som kontraktene i NF/NTK-serien, NS-serien, NL/NLM-serien, standard skipsbyggingskontrakter, samt internasjonale standarder som FIDIC-kontraktene. Våre advokater har inngående kunnskap om og lang erfaring med slike sentrale standardkontrakter. Flere av våre advokater har vært sentrale i forbindelse med utarbeidelsen av flere av de nevnte standardkontraktene.

BAHR bistår med utforming av kontrakter, samt med kontraktsinngåelsesprosesser og kontraktsforhandlinger. Vi har også lang erfaring i å bistå under gjennomføringen av store og komplekse tilvirkningskontrakter – typisk løpende bistand til prosjekter som møter utfordringer. Vi har også en omfattende tvisteløsningspraksis, herunder gjennomføring av både små og store voldgifts- og rettsprosesser, knyttet til offshoreentreprise- og andre tilvirkningskontrakter.

Laster film...
Lukk