Oljeservice

Tjenesteleveranser innen olje- og gassindustrien er et viktig marked i Norge, og innen oljeserviceindustrien har Norge vært en sentral bidragsyter siden slutten av 1960-årene.

I dag er det norske offshore-markedet blant verdens største og det er fremdeles betydelig aktivitet innenfor dette markedssegmentet.

Våre tjenester

Vi samarbeider tett med toneangivende og etablerte markedsaktører, men vi bistår også mindre og nye virksomheter innen oljeservice. Vårt team består dels av advokater med bakgrunn fra bransjen og med internasjonal erfaring, men også av spesialister innen blant annet bank og finansiering, prosedyre, konkurranserett, miljø, forsikring og skatt. Vi er totalleverandør av juridiske tjenester og har bistått i forbindelse med en lang rekke prosjekter knyttet til design, bygging, drift og management av ulike rigger og offshoreinstallasjoner. Vi rådgir og bistår ved alle aspekter i den forretningsmessige hverdag og kan bidra ved strategiplanlegging, kontraktsforhandlinger, kontrakts- og dokumentutarbeidelse, prosjektgjennomføring, transaksjoner og tvisteløsning. Du kan forvente førsteklasses bistand og innsats som forsvarer Chamber Globals beskrivelse av BAHR som et «really top-notch firm» innen området.

Laster film...
Lukk