OPS-prosjekter

OPS står for Offentlig-privat samarbeid. OPS er et samarbeid mellom det offentlige og privat sektor om et prosjekt. Utgangspunktet er behovet for å løse en offentlig oppgave, f eks bygging av vei, skole, omsorgsboliger etc. Det offentlige beskriver oppgaven og definerer hvilke standarder og kvaliteter man ønsker levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på dem mest hensiktsmessige måten. Den private part tar også ansvaret for finansieringen av utbyggingen, og får godtgjort dette gjennom leiebetaling med finansieringelement, brukerbetaling eller annet. Oftest overtar det offentlige prosjektet etter avtalt tid og avsluttet nedbetaling.

Våre tjenester

BAHR bistår i alle faser av et OPS-prosjekt innen infrastruktur, formålsbygg mv. Et OPS prosjekt reiser sammensatte og komplekse juridiske spørsmål. Vi dekker alle juridiske sider ved et slikt prosjekt, herunder finansiering, offentlige anskaffelser, leie, tomtefeste, entreprise, mva og skatt.

Gjennom praktisk erfaring og juridisk dybde- og breddekompetanse, er vi i stand til å yte effektiv bistand både til det offentlige, private tilbydere og finansiører av slike prosjekter. Vi har bistått i en rekke OPS-prosjekter for formålsbygg, herunder skole, sykehjem og omsorgsbygg. Vi har også bistått i samtlige av Statens Vegvesens OPS-prosjekter. BAHR dessuten bidratt til å utvikle standardiserte kontraktsmaler for OPS prosjekter innen ulike områder.

Laster film...
Lukk