Plan- og bygningsrett

BAHR er engasjert i eiendomsutvikling i tidlig fase, og har bistått i en rekke store og små utviklingsprosjekter. De stegene som tas tidlig kan bli avgjørende for prosjektet. Det er viktig at man ser hele verdikjeden fra opsjon/tomtekjøp til ferdig prosjekt for salg og utleie.

Vår dybdekompetanse innen alle faser i et eiendomsprosjekt har medført at BAHR gjennom de siste årene har blitt en sentral rådgiver, og eiendomsutvikling utgjør en betydelig del av vår bistand innenfor fast eiendom.

Våre tjenester

BAHR bistår i alle faser av eiendomsutviklingen. Noen stikkord for vår bistand:

  • Avlastning av risiko ved kjøp av utviklingstomt, bruk av opsjonsavtaler og betingede kjøpsavtaler
  • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtale – Hvor langt kan kommunen gå?
  • Grunneieravtaler som supplement ved områdeutvikling
  • Selskaps- og skatterettslige organisering av utviklingsselskap
  • Hvordan organisere eierskapet til felles infrastruktur
  • Organisering av parkeringsplasser med tilhørende mva-spørsmål
  • Matrikulering og seksjonering av større og komplekse eiendommer
  • Dokumentavgift
Laster film...
Lukk