BAHR bistår noen av de største retail-kjedene i Norge, og andre aktører innenfor varehandelen og tilknyttet industri. Vår bistand omfatter juridisk rådgivning, kommersiell rådgiving og tvisteløsning.

Faggruppen, som består av partnere og advokater med spesialkompetanse innenfor kompetanseområdene Retail, Personvern, Konkurranserett, EU/EØS, samt Corporate M&A, trekker også veksler på kompetansen i BAHRs øvrige faggrupper. Samlet sett gir dette en unik erfarings- og kompetanseplattform innenfor alle relevante områder.

Våre tjenester

 • Arbeidsrett
 • Distribusjonsavtaler
 • Franchiseavtaler
 • Joint venture
 • Kjøpsloven
 • Konkurranserett
 • Konserninterne avtaler
 • Kontraktsrett
 • Leieavtaler
 • Leverandørkontrakter
 • Markedsføringsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Opphavsrett
 • Patent- og varemerkerett
 • Personvern
 • Selskapsrett
 • Skatt- og avgiftsrett
 • Transaksjoner
 • Tvisteløsing
 • Varemerkerett
Laster film...
Lukk