Shipping

Skipsfart er en sentral og tradisjonsrik virksomhet i Norge og sjøfartsnæringen har preget landets utvikling frem til dagens moderne samfunn. Også internasjonalt har norsk skipsfart hatt en ledende posisjon i generasjoner. Helt siden etableringen av BAHR i 1966 har shipping og sjøfart vært blant firmaets kjerneområder.

Våre tjenester

Våre klienter omfatter i første rekke norske og utenlandske redere, assurandører og meglere, men vi bistår også verft og øvrige deler av den maritime leverandørindustrien. Vårt team besitter meget god kommersiell forståelse på det maritime området. Vi bistår med alle typer shipping-relaterte transaksjoner, forhandlinger og inngåelse av skipsbyggingskontrakter, prosjektoppfølging, sale & leaseback kontrakter og tvisteløsning. Gjennom vår breddekompetanse på firmanivå bistår vi våre klienter med finansiering, skatt, selskapsrett, konkurranserett, forsikring samt miljørettslige spørsmål knyttet til norsk og internasjonal rederi- og sjøfartsnæring. I BAHR kombinerer vi høy grad av markedsforståelse med solid faglig kompetanse i arbeidet for å oppnå de aller beste resultater for våre klienter.

Laster film...
Lukk