Telekom og IT

En stadig større del av verdiskapningen i samfunnet er basert på teknologisk kompetanse og teknologiutvikling. Forståelse for dynamikken i innovasjonsprosesser og erfaring med å håndtere krevende tekniske saksforhold, er avgjørende for å lykkes. Våre klienter er aktive innenfor en rekke sektorer, og leverer blant annet IT- og telekomtjenester, teknisk rådgivning og teknologiske løsninger.

Våre tjenester

Vår bistand omfatter løpende rådgivning, knyttet til blant annet kontrakter og rettighetsforhold, enkeltstående transaksjoner, så som kjøp og salg av virksomheter og lisensiering, samt tvisteløsning. Vi bistår styre og ledelse i spørsmål knyttet til virksomhetsstyring, herunder sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter, og vi deltar ved forhandlinger, utarbeider avtaler, selskapsdokumentasjon og annen dokumentasjon, gir råd om konkrete rettsspørsmål og representerer klienter i tvister for domstoler og i voldgiftssaker. Våre advokater er spesialister innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, immaterialrett, markedsføringsrett, distribusjons- og mellommannsforhold, tvisteløsning, konkurranserett og offentlige rammevilkår.

Laster film...
Lukk