Tvisteløsning

Tvister oppstår fra tid til annen i all næringsvirksomhet. Disse kan være krevende å håndtere og å løse. For å øke sannsynligheten for et vellykket utfall kreves fokus på så vel håndtering som på mulige løsninger.

Våre tjenester

I BAHR kan du forvente å finne advokater med forståelse for din virksomhet og kommersielle problemstillinger, også der det har utviklet seg til en tvist. Rettssaker legger beslag på tid og ressurser som gjerne kan brukes bedre. Derfor bør uenighet som hovedregel løses uten rettssak. På alle stadier i vår rådgivning vil vi holde øynene åpne for alternative løsninger, men noen ganger er rettssak ikke til å unngå.

Vi behandler til enhver tid et betydelig antall tvister, med kompliserte saksforhold og store verdier på spill. Vi løser alle typer forretningsjuridiske tvister i team sammensatt for den enkelte sak, ofte på tvers av våre markedsgrupper, der hvor det er nødvendig for å gi best og effektiv bistand til vår klient. Flere av våre partnere er blant de advokater i Norge som har mest erfaring med å prosedere forretningsjuridiske saker både for alminnelige domstoler og i voldgift, samtidig som de er eksperter innenfor sine respektive fagområder.

Last ned Reference Matters Dispute Resolution
Laster film...
Lukk