Arne Tjaum har betydelig erfaring innen børstransaksjoner, både når det gjelder oppkjøp, fusjoner og egenkapitaltransaksjoner. Han bistår regelmessig børsnoterte selskaper og investorer med hensyn til selskapsrettslige forhold, herunder eierstyring, verdipapirrett og børsregulatoriske spørsmål. Tjaum har omfattende erfaring fra prosessoppdrag innen børsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Arne Tjaum har også betydelig kompetanse innen generell finansrett, med doktorgrad i finansielle derivater og fagansvar i flere år på universitetet for blant annet panterett og konkursrett.

Arbeidserfaring

  • 2000 - - Partner, BAHR
  • 1997 - 1999 - Fast advokat, BAHR
  • 1990 - 1997 - Amanuensis, stipendiat og senest førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • 1990 - 1996 - Redaksjonssekretær, Lov og Rett

Utdanning

  • 1996 - Dr. juris, Universitetet i Oslo
  • 1989 - Cand.jur, Universitetet i Oslo
Laster film...
Lukk