Frode Talmo har betydelig erfaring innen skatt- og avgiftsrett, samt selskapsrett. Han har tidligere vært ansatt i Finansdepartementets skattelovavdeling, der han ved skattereformen var særlig engasjert i innføringen av den norske fritaksmetoden for beskatning av aksjeinntekter. Talmo arbeider med nærings- og kapitalbeskatning, herunder transaksjonsbeskatning, beskatning av finansielle instrumenter, samt strukturering av skipsfart, oljeservicevirksomhet og annen virksomhet.

Clients say Frode Talmo is "very knowledgeable and thorough," adding that "his advice is nuanced and balanced and he always responds quickly." He stands out for his niche expertise in special tax regimes and regularly advises clients in the shipping and offshore industries.

Chambers Europe

Arbeidserfaring

 • 2020 - - Advokat, BAHR
 • 2005 - 2019 - Partner, BAHR
 • 2003 - 2004 - Lovrådgiver, skatterettsavdelingen, Finansdepartementet
 • 2002 - 2003 - Fast advokat, BAHR
 • 2001 - 2002 - Dommerfullmektig, Oslo skifterett
 • 1999 - 2001 - Advokatfullmektig, BAHR
 • 1995 - 1998 - Førstekonsulent/rådgiver, skattelovavdelingen, Finansdepartementet
 • 1991 - 1992 - Førstekonsulent, Industrifondet/SND

Utdanning

 • 2014 - Møterett for Høyesterett
 • 1995 - Cand.jur, Universitetet i Oslo
 • 1990 - Lizentiatsgrad, Universität Mannheim
 • 1989 - Siviløkonom, Siviløkonomutdanningen i Bodø
Laster film...
Lukk