Helge Stemshaug har betydelig erfaring innenfor konkurranserett og har som tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet bistått ved klarering av mange av Norges største og mest komplekse fusjoner. Blant de siste er Telias oppkjøp av Phonero (2017), samt sammenslåingen av Vipps og mCASH med DNB, Sparebank 1, Frendebankene og Eika Gruppen som eiere (2017). Han har også bistått i flere overtredelsesaker, herunder ved konkurransemyndighetenes kontrollundersøkelser, bøte- og commitments-saker.  Blant de siste er ESAs lukking av sak mot Color Line (2016). Helge har betydelig erfaringer med statsstøtterettslige og regulatoriske spørsmål.

Stemshaug er medlem av Advokatforeningens fagutvalg for Europa- og konkurranserett og Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for Konkurranse- og statsstøtterett. Hans sterke akademiske bakgrunn og gode relasjoner med de ulike utdanningsinstanser bidrar til at Helge er en populær gjesteforeleser på Universitetet i Oslo, NHH og BI.

Helge Stemshaug har en rekke eksterne verv og et bredt nettverk.

Clients explain that Helge Stemshaug's "outstanding qualities" are his "knowledge of the market" and his "understanding of the complexity" of cases. He advises on high-end merger clearance proceedings and also represents clients in competition litigation.

Chambers Europe

Arbeidserfaring

  • 2001 - - Partner, BAHR
  • 1999 - 2000 - Fast advokat, BAHR
  • 1997 - 1999 - Juridisk direktør, Konkurransetilsynet
  • 1992 - 1997 - Avdelingsleder/amanuensis Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 1992 - Cand.jur, Universitetet i Oslo
  • 1990 - Master of Laws, University of Southampton
Laster film...
Lukk