Jan B. Jansen er leder for BAHRs olje- og energigruppe. Han har jobbet tett på olje- og gass sektoren i Norge siden 1986, bl.a. som rådgiver i petroleumsrettslige saker og transaksjoner, og som prosessfullmektige i rettstvister. Jansen har representert noen av de største, aktive selskapene på den norske kontinentalsokkel, herunder Statoil, Shell, ExxonMobil, BP og TOTAL. Han har også representert den norske stat. Jansen har en gjennomgående forståelse av olje- og gassindustrien og utfordringene selskapene møter.

Jan Jansen specialises in offshore and energy litigation, as well as assisting with tax and commercial disputes. Clients laud his "strong technical and strategic skills," adding that "he is one of the best litigation lawyers in Norway."

Chambers Europe

Arbeidserfaring

  • 2010 - - Partner, BAHR
  • 2001 - 2010 - Partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  • 1989 - 2000 - Partner, Arntzen, Underland & Co
  • 1986 - 1989 - Advokatfullmektig og advokat, Arntzen, Underland & Co
  • 1984 - 1986 - Konsulent, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

Utdanning

  • 1997 - Møterett for Høyesterett
  • 1984 - Cand. jur, Universitetet i Oslo
Laster film...
Lukk