Sam E. Harris har vært i Advokatfirmaet BAHR siden 1996, siden 1998 som partner. Før dette var han hos Regjeringsadvokaten og i Justisdepartementets lovavdeling (fra 1985), med avbrudd for permisjoner for utenlandsopphold og konstitusjoner som dommer, herunder i lagmannsrett. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994, og har prosedert flere saker der.

Harris har i en lengre periode vært med i ledelsen av firmaets markedsgruppe for eiendom og entreprise. Han er særlig spesialisert innen entreprise, tingsrettslige spørsmål, og generell tvist. I tillegg til å ha prosedert i et høyt antall og til dels langvarige rettssaker, har han omfattende erfaring fra både rettsmekling og utenrettslig mekling med saken fra en rekke ulike juridiske områder. Han har også hatt oppdrag som mekler og konfliktrådsmedlem i flere saker, først og fremst innen landentreprise og offshore. Han benyttes også som voldgiftsdommer. Gjennom flere år ledet Harris firmaets faggruppe for prosess og annen tvisteløsning.

Harris er en av forfatterne som bidrar med kommentarer til Gyldendals lovkommentar til Tvisteloven. Han har også skrevet artikler, bl.a. som bidragsyter til Entrepriserettsforeningens jubileumsbok «På rett grunn».

Sam Harris frequently represents clients in construction litigation and disputes arising out of M&A activity. Interviewees enthuse that he is a “brilliant” lawyer who is also “extremely sympathetic.”

Chambers Europe

Arbeidserfaring

  • 1998 - - Partner, BAHR
  • 1996 - 1997 - Fast advokat, BAHR
  • 1990 - 1996 - Regjeringsadvokaten
  • 1985 - 1990 - ustisdepartementets lovavdeling - Dommerfullmektig, kst. herredsdommer, kst. lagdommer

Utdanning

  • 1994 - Møterett for Høyesterett
  • 1989 - Master of Law (LLM), University of Michigan
  • 1985 - Cand.jur, Universitetet i Bergen
Laster film...
Lukk