Firmakultur

Mange advokatfirmaer betegner seg som “ledende”, og det er ofte lite som skiller dem fra hverandre når de presenterer seg. Alle firmaer har likevel sin egen, interne kultur.

Vår virksomhet er basert på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Den er tuftet på noen grunnleggende prinsipper: Vennlighet, ærlighet og toleranse; skikkelighet og respekt internt og eksternt; dedikasjon for klient.

Vår hverdag er innsatsbasert, ikke budsjettstyrt. Honnørord? Nei – dette er verdisettet som har ligget til grunn for vårt virke i mer enn 50 år. Lett å si, vanskeligere å praktisere. Vi gjør det.

Noen blir hos oss lenge, andre velger å søke nye muligheter etter en stund. Uansett skal tiden hos BAHR være givende og meritterende. Vi er stolte over at mange tidligere medarbeider har ledende posisjoner i næringsliv og forvaltning, og glade for at noen av våre kolleger kommer tilbake til BAHR etter en periode i annen virksomhet.

Laster film...
Lukk