Managing Associate

Øystein Nore
Nyhus

VCARD

Work experience

  • 2019 - present - Managing Associate, BAHR
  • 2018 - 2019 - Lawyer, Kommuneadvokaten in Oslo
  • 2018 - 2018 - Judge, Borgarting lagmannsrett
  • 2016 - 2018 - Deputy Judge, Moss tingrett
  • 2014 - 2016 - Office Manager, Sivilombudsmannen
  • 2012 - 2014 - Senior Advisor / Deputy Manager, Sivilombudsmannen
  • 2010 - 2012 - Advisor, Sivilombudsmannen
  • 2008 - 2010 - Advisor, Olje- og energidepartementet

Education

  • 2008 - Master of Law, Univeristy of Oslo
Loading video ...
close