Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Advokatfirmaet BAHR AS (i det følgende omtalt som «BAHR» eller «vi») i forbindelse med bruk av nettsiden www.bahr.no, utsending av informasjon og nyhetsbrev, invitasjon til seminarer og arrangementer mv.

BAHR er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan BAHR behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

1. Behandlingsansvarlig

Advokatfirmaet BAHR AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen til BAHR er:

  • Adresse: Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo
  • E-post: post@bahr.no
  • Telefon: 21 00 00 50
  • Organisasjonsnummer: 919 513 063

2. Hvilke personopplysninger behandles og hva brukes de til?

Når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev og invitasjoner mv. via vår nettside må du oppgi e-post, fornavn, etternavn og firma/arbeidsgiver. Du kan også velge hvilke markeds- og kompetanseområder du er interessert i. Personopplysningene vil bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev, informasjon om våre tjenester og andre oppdateringer per e-post.

Det er også mulig å melde seg på aktuelle seminarer og arrangementer via nettsiden. Ved registrering må du oppgi fornavn, etternavn, e-post og selskap/arbeidsgiver. Disse personopplysningene benyttes til å bekrefte din påmelding og for å invitere deg til andre aktuelle seminarer og arrangementer, samt oppfølging i forbindelse med slike arrangementer. I invitasjonen blir det informert om at du ved påmelding vil motta en e-post i etterkant av seminaret/arrangementet der du blir bedt om å evaluere dette på anonym basis. Evalueringen omfatter noen enkle spørsmål om hva du synes om seminaret/arrangementet og gjennomføringen av dette, og om du kunne tenke deg å delta på et lignende seminar/arrangement ved en annen anledning. Det er frivillig om du ønsker å besvare undersøkelsen.

Behandlingsgrunnlaget er BAHRs berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til klienter og forbindelser for å informere om nyheter og arrangementer eller frivillig samtykke fra adressaten.

3. Hvem deler vi personopplysningene dine med

3.1 Databehandlere

BAHR vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger til BAHR. For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med disse som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg.

Vår bruk av databehandlere vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere som befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel via kontraktsfestede ordninger godkjent under GDPR.

3.2 Andre tredjeparter

BAHR vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er dersom du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i eller for å kunne inngå en avtale med deg, eller fordi vi etter lov er pålagt til å utlevere informasjon.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte BAHRs markedsavdeling på e-post på marked@bahr.no.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som står i denne personvernerklæringen eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke. Vi vil da slette dine personopplysninger umiddelbart. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger.

Mottakere av våre nyhetsbrev og andre utsendelser kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere utsendelser ikke ønskes mottatt. Ved ønske om at vi skal avslutte utsendelse til deg, kan du benytte en link til et avmeldingsskjema nederst i nyhetsbrevet/invitasjonen for å reservere deg mot fremtidige utsendelser. Det er også mulig for å melde seg av et nyhetsbrev for et spesielt markeds- og kompetanseområde, ved å benytte en annen link nederst i utsendelsen. Ved avmelding vil alle dine personopplysninger bli slettet fra vårt system.

6. Informasjonskapsler på nettsiden

BAHR benytter analyseverktøyet Google Analytics, som igjen bruker informasjonskapsler (cookies) som er plassert på vår nettside. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i din nettleser når du åpner en nettside. Det betyr at når du besøker vår nettside vil din IP-adresse bli registrert for at vi skal få informasjon om trafikk og bruksmønstre på nettsiden, men vi vil ikke bruke denne informasjonen til å identifisere deg. Din IP-adresse anonymiseres før informasjon lagres og benyttes for å utarbeide statistikk for å blant annet utvikle og forbedre nettsiden.

Opplysninger som samles inn av Google Analytics er lagret på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke. Forhåndsinnstilling i nettleser om at du som bruker aksepterer informasjonskapsler anses som et samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene i nettleseren, se nettvett.no/informasjonskapsler.

7. Tiltak for å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger

BAHR er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. BAHR benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

8. Ansvarsfraskrivelse mv.

Innholdet på disse nettsidene er kun ment som generell informasjon og skal verken erstatte eller anses som juridisk rådgivning. Du er velkommen til å ta kontakt med en av våre advokater ved konkrete rettslige spørsmål.

9. Bruk av informasjon fra nettsidene

Kopiering og tilgjengeliggjøring av informasjon på disse nettsidene krever skriftlig samtykke fra BAHR.

10. Kontakt ved eventuelle spørsmål

Dersom du har spørsmål om BAHRs behandling av personopplysninger, eventuelle endringer mv. kan du alltid kontakte BAHRs markedsavdeling på e-postmarked@bahr.no.

Laster film...
Lukk