Ny publikasjon – Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen. Taksonomien og utviklingen i det nye regelverket

De senere årene har oppmerksomhet rundt bærekraft i bygg- og eiendomssektoren økt. Bransjens klimaavtrykk innebærer at det utvilsomt vil bli satt krav i tiden som kommer. Samtidig vil skillet mellom «grønne» og «brune» bygg få betydning for tilgangen til kapital.

BAHRs eiendomsgruppe har nylig utgitt fagheftet «Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen. Taksonomien og utviklingen i det nye regelverket». Heftet, som er skrevet av Anne Sofie Bjørkholt, Hilde Fjærtoft Jansen og Caroline Brochmann Byhring, er et «must read» for dem som ønsker innsikt i hvordan bygg- og eiendomssektoren vil påvirkes av de nye EU-reglene.

Les Bærekraftskrav til bygg- og eiendomsbransjen. Taksonomien og utviklingen i det nye regelverket
Share aticle to
Loading video ...
close