Events

Arendalsuka / Kraft og makt: Hvem skal fordele strøm – og hvem skal prioriteres?

  • August 18, 2022
  • 11:00 - 12:00
  • "Mesternes mester-huset", Kastellveien 8,

I anledning Arendalsuka ønsker Sognekraft, Distriktsenergi og BAHR å sette søkelyset på kapasitetsutfordringene i strømnettet. Samtidig som myndighetene og kraftbransjen har stor fokus på det grønne skiftet gjennom fornybar og klimavennlig energi, opplever man flere steder i landet mangel på strøm. Nettet strekker ikke til og det mangler sågar også nett.

Kraftmangelen har store konsekvenser for næringslivet. Dyrere strøm i deler av landet skaper uheldig konkurransevridning, samtidig stopper kraftunderskuddet elektrifisering i viktige industrikommuner og utvikling av ny industri. Vi står derfor i fare for å miste mange av dagens industriarbeidsplasser og gå glipp av nye virksomheter og arbeidsplasser.

Hvem sitter så med makten og skal fordele tilgangen på kraft, og hvordan bør dette skje? Er det behov for å sortere køen utover dagens «first come – first serve»? Strømnettutvalget og Olje- og energiministeren har pekt på at også modenhet er et kriterium man kan sortere køen etter, mens andre mener man bør gå lenger og sortere køen etter samfunnsnytte. Denne diskusjonen må vi ta.

Samtidig må vi også diskutere hvordan vi kan få fortgang i utbyggingen av strømnettet og bærekraftige energiløsninger.

Vi sparker diskusjonen i gang under Arendalsuka!

Innledere og paneldeltakere:

  • Marianne Sivertsen Næss, Stortingsrepresentant (AP) / Leder Energi- og miljøkomiteen, Stortinget
  • Knut Lockert, Daglig leder, Distriktsenergi
  • Gunnar G. Løvås, Konserndirektør Kraftsystem & Marked, Statnett
  • Terje Bakke Nævdal, Konsernsjef, Sognekraft

Moderator

  • Hans Christian Vadseth, Partner, First House

***

Vi ser frem til en utbytterik samtale, og byr på mat og drikke og flott utsikt  over Pollen og Arendalsskjærgården fra terrassen på “Mesterenes mester-huset”. 

 

Loading video ...
close