Events

BAHR Energy Insight | Leterefusjonen – en ordning for fall?

  • April 19, 2018
  • BAHRs lokaler, Tjuvholmen allé 16

Etter klage fra Bellona i 2016 og etterfølgende korrespondanse med norske myndigheter, vil ESA i løpet av 2018 avgjøre om leterefusjonsordningen* på norsk sokkel skal granskes. Denne saken har stor betydning både for myndighetene, næringen og finansinstitusjoner, og reiser en rekke interessante problemstillinger.

Program

Leterefusjonsordningen i bransjeperspektiv

Simon Sjøthun, SPM i Rystad Energy, innleder med betraktninger om leterefusjonsordningen og betydningen den har for oljenæringen.

Leterefusjonsordningen i juridisk perspektiv

BAHR-partnerne Jan B. Jansen og Helge Stemshaug, og professor og studiedekan ved juridisk fakultet UiO Erling Hjelmeng, vil dele sine respektive juridiske analyser av leterefusjonsordningen og statsstøttespørsmålet.

I etterkant av arrangementet er det sosial mingling med bevertning.

Det er begrenset antall plasser.

* Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å øke konkurransen på sokkelen gjennom å likestille nye og eksisterende aktører. Ordningen gir rett på å få utbetalt 78 % av letekostnadene direkte til selskaper utenfor skatteposisjon, slik at selskapene ikke skal vente mange år på at store investeringer eventuelt kaster av seg for å kunne utnytte skatteverdien av letekostnadene.

Loading video ...
close