Events

Antikorrupsjons- og complianceseminar

 • August 26, 2021
 • 9:00 - 12:30
 • BAHR

Vi har gleden av å invitere til webinar om antikorrupsjon og compliance. I webinaret vil vi se tilbake på vesentlige begivenheter og nyheter fra det siste året i Norge og internasjonalt. Deretter blir fokuset rettet på reglene om korrupsjon og foretaksstraff i Norge.

Vi ser frem til faglige bidrag fra bl.a. Knut Høivik (Equinor), David Lorello (Covington & Burling LLP) og Marianne Djupesland (Økokrim).

Program 

 • Kl. 09:00 – 09:40
  Compliance oppdatering – Hva har skjedd i Norge?
  BAHR
 • Kl. 09:50 – 10:30
  Recent Developments in International Anti-Corruption and Compliance Practice
  David Lorello, Covington & Burling LLP
 • Kl. 10:40 – 12:10
  Utredning om foretaksstraff og korrupsjon – Hvordan skal fremtidens regelverk se ut?
  Knut Høivik, Equinor
  Observasjoner fra påtalemyndighetens perspektiv
  Marianne Djupesland, ØKOKRIM
 • Kl. 12:10 – 12:30
  Avslutning

Link til webinaret finner du her. 

Foredragsholdere 

David Lorello
David Lorello is a partner at Covington & Burling LLP’s London office and serves as a vice chair of the firm’s International Trade and Finance practice group. Mr. Lorello advises clients concerning a range of international regulatory, white collar, and commercial matters under both European and U.S. laws. Mr. Lorello is recognized in the leading peer review publications for his work on trade controls and anti-corruption compliance and investigations matters, with Chambers Global describing him as a “compliance authority” in those areas.

Knut Høivik
Knut Høivik er advokat og Vice President i juridisk avdeling i Equinor ASA med hovedansvar for juridisk bistand til oppstrømsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Han har tidligere vært partner i advokatfirmaet Schjødt og skrevet en PhD-avhandling om foretaksstraff (publisert 2012). På oppdrag fra Justisdepartementet leverte han i mai 2021 en utredning med forslag til endringer i straffelovgivningen om foretaksstraff og korrupsjon, samt skisser til regulatoriske tiltak for å forebygge korrupsjon. Utredningen skal etter planen sendes på høring høsten 2021.

Marianne Djupesland
Marianne har jobbet som førstestatsadvokat i Økokrim i mange år. I perioden 2010 til 2018 ledet hun korrupsjonsteamet som etterforsket og straffeforfulgte internasjonale korrupsjonssaker. Fra 2018 til 2020 jobbet hun som Justisråd for Norges delegasjon til EU i Brussel. I dag leder hun miljøteamet i Økokrim.

 

Loading video ...
close