Events

Seminar | Byggherrens instruksjonsrett

  • November 6, 2019
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR Tjuvholmen allé 16

Underveis i byggeprosjekter kan det oppstå uenigheter mellom byggherren og entreprenøren om hvordan prosjektet skal gjennomføres, både når det gjelder rekkefølgen på arbeidene, fremdriften på arbeidene og kvaliteten på entreprenørens leveranse. Hva kan byggherren instruere entreprenøren til å gjøre med grunnlag i avtalen, og hva kan entreprenøren si nei til?

BAHR inviterer til byggherreseminar hvor vi vil fokusere på byggherrens instruksjonsrett, herunder entreprenørens hoppeplikt, entreprenørens samordningsplikt, og byggherrens øvrige instruksjonsmyndighet overfor entreprenøren.

Foredragsholdere vil være advokatene Øystein Myre Bremset og Halvor Mathisen.

  • Øystein er leder av BAHRs entreprisegruppe, og lang erfaring med kompliserte byggeprosjekter. Han har også utstrakt prosedyreerfaring, og møterett for Høyesterett.
  • Halvor er advokat i BAHRs avdeling for eiendom & entreprise, og arbeider hovedsakelig med entrepriserettslige rådgivnings- og tvisteløsningsoppdrag. 

BAHR er topprangert (Tier 1) innenfor entreprise i alle internasjonale rangeringer, og som nummer 1 innenfor entreprise i Prospera-undersøkelsen for 2018 og 2019 hvorav 447 av Norges største innkjøpere av advokattjenester avga sine stemmer.

Loading video ...
close