Events

Digital seminarrekke | Fast eiendom og alternative investeringsfond | Segment 4 av 4

  • February 4, 2022
  • 9:00 - 9:30
  • Streaming

Fast eiendom har i en årrekke vært en attraktiv investering og 2021 ble avsluttet med en all time high for eiendomstransaksjoner i hele Norden. Aktivaklassen har dermed – sett under ett – foreløpig ikke vist tegn til svekkelse som følge av covid-19.

Kollektiv investering i eiendom har over lengre tid vært et populært investeringsobjekt – både i det profesjonelle og retail-markedet. Denne typen produkter kan være «alternative investeringsfond», noe som innebærer at både forvaltning og markedsføring er lovregulert.

BAHR vil i januar og februar avholde fire seminarer (som streames) om investeringer i fast eiendom og lov om forvaltning av alternative investeringsfond. I fire segmenter á 30 minutter vil vi blant annet se nærmere på:

  • Rekkevidden av AIF-loven med hensyn til kollektive investeringer i fast eiendom (som syndikater og club deals), organisering av forvaltningsselskaper, markedsføring og opplysningskrav, risikostyring og kontroll av etterlevelse (compliance).
  • De kommende kravene om bærekraftsinformasjon.

 

PROGRAM:  

24. JANUAR
Segment 1 – Innledning

1. Når omfattes investeringer i fast eiendom av AIF-loven?

– Nærmere om grensen mellom «syndikater» og AIFer

2. Hovedvirkninger av å være omfattet av AIF-loven

– Fordeler og ulemper

3. Organisering av forvaltning


26. JANUAR
Segment 2 – Markedsføring og rapportering

1. Markedsføring i Norge og EU

2. Ikke-profesjonelle investorer

3. AIF-lovens opplysningskrav

– Pre-kontraktuelle opplysninger

– Periodisk rapportering

4. SFDR og Taksonomien – Grønne valg


28. JANUAR
Segment 3 – Risikostyring og compliance

1. Risikostyring for fond med unoterte eiendomsinvesteringer

– Relevante risiki, gjennomføring og dokumentasjon

2. Compliance – kultur og systemer

3. Dokumentasjonskrav

4. Hendelsesrapportering og styrerapportering


4. februar
Segment 4 – AIFMD II og Q&A

1. AIFMD II

2. Utvalgte spørsmål


Foredragsholdere:

  • Peter Hammerich, Partner, leder av BAHRs virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity
  • Markus Heistad, Specialist Partner, BAHRs virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity
  • Lene E. Nygård, Advokat, BAHRs virksomhetsgruppe for Kapitalforvaltning og Private Equity

 


Streaminglink blir sendt ut til alle påmeldte og brukes for alle segmentene.

PÅMELDING:

Loading video ...
close