Events

Seminar | Ditt ansvar som styremedlem. Hvor eksponert er du? | Oslo

Sitter du i et styre? Da vet du sikkert at du har en rekke oppgaver og et ansvar for å utføre dem på en forsvarlig måte. Forsømmer du dine plikter som styremedlem, risikerer du et personlig ansvar. Etter finanskrisen i 2008 opplevde vi en kraftig økning i antall styreansvarssaker, og antallet har siden holdt seg stabilt høyt.

BAHR har gjennomgått alle publiserte dommer om styreansvar fra aksjelovene trådte i kraft i 1999 og fram til i dag. I dette seminaret redegjør vi for trendene vi ser, hvilke forhold som oftest leder til styreansvar, og hvem som typisk går til sak mot styremedlemmer. Vi vil også se nærmere på hvilken betydning nye regler om bærekraft har for styrets rolle og ansvar, herunder hvilket ansvar styret har for virksomhetens tilnærming til klima, miljø og menneskerettigheter. Vi vil også gi tips om hvordan styreansvar kan unngås, og hvordan en ansvarssak best håndteres. Videre ser vi på hva du bør tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

 

Velkommen til seminar hos BAHR!

 

BAHR, Tjuvholmen allé 16

Torsdag 31. august kl. 17.00

 

Dagsorden:

 • Når blir styremedlemmer holdt ansvarlig i praksis?
  ved Andrea Dahlum og Simen Skjold Søgaard, BAHR
 • Bærekraft. Hvordan påvirker nye perspektiver styrets ansvar?
  ved Rebekka Lae og Mathilde Lund Meltvedt, BAHR
 • Fra fest til fallitt. Hvordan unngå ansvar?
  ved Erik Langseth og Atle Skaldebø-Rød, BAHR
 • Hvor forsikret er du?
  ved Jan B. Jansen, BAHR og Cato Aamodt, Lockton
 • Mingling og servering fra kl. 19.00

 

BAHR er et advokatfirma med ledende kompetanse og bred erfaring med styreansvarssaker både før og etter det har oppstått en tvist for domstolene.

Lockton er en forsikringsmegler som tilbyr spesialtilpassede løsninger for å møte dine behov. Som ledende megler for styreansvarsforsikringer, har Lockton unik innsikt i hva du må tenke på når du tegner styreansvarsforsikring.

Loading video ...
close