Events

EU og konkurranserett | Hva skjedde i 2021 og hva kan vi vente oss i 2022?

  • January 27, 2022
  • 9:00 - 10:30
  • Webinar

I 2021 fikk vi rettskraftig avgjørelse i flere store konkurransesaker. Konkurransetilsynet har i de fleste av disse sakene fått gjennomslag for sine vedtak.  Konkurransetilsynet fremstår dermed – både i nasjonal og internasjonal målestokk – som en viktig premissleverandør for norsk næringsliv, som er villig til å ta hele verktøykassen i bruk ved brudd på konkurransereglene. Særlig har fokuset vært på informasjonsutveksling og prissignalisering, og vi vil i webinaret derfor se nærmere på når utveksling av informasjon kan være ulovlig.

Året 2021 var også et rekordår for fusjonskontroll med flere meldinger av foretakssammenslutninger enn noensinne under det gjeldene meldepliktsregimet. I lys av dette tar vi en gjennomgang av hva Konkurransetilsynet særlig har hatt fokus på i sin tilnærming til foretakssammenslutninger det siste året. Stadig høyere gebyrer og kontraktssummer øker prosessvilligheten hos partene i både anskaffelses- og konkurransesaker. Vi tar et blikk på hva som særlig har kjennetegnet domstolenes behandling av denne type saker i året som har gått.

På støtterettens område, ble 2021 nok et år preget av koronapandemien hvor behovet for offentlige støtteordninger igjen var omfattende. Det grønne skiftet og digitaliseringen er andre megatrender som i stadig større grad vil påvirke ikke bare statsstøtte, men også konkurransepolitikken i videre forstand.

For å binde alt dette sammen, inviterer BAHR til en oppsummering av de viktigste hendelsene innen konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte i 2021. Med endringsvillighet internasjonalt, en ny regjering som ønsker å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og ny konkurransedirektør snart på plass, retter vi også blikket mot hva vi kan vente oss av 2022.

***

Link til webinaret blir sendt ut en time før oppstart. 

 

Loading video ...
close