Events

EU og konkurranserett | Year in Review

2023 ble et begivenhetsrikt år med viktige rettsavklaringer, nye lovforslag og inngripende myndighetsutøvelse. Geopolitiske utfordringer har gitt opphav til helt nye meldepliktsregimer, og den regulatoriske kompleksiteten for norske virksomheter er tiltagende.

På dette seminaret oppsummerer BAHRs EU- og konkurranserettsgruppe de viktigste begivenhetene fra året som gikk og peker i retning av områder hvor nasjonale og internasjonale næringslivsaktører med fordel kan ha særlig fokus i årene som kommer.  Seminaret er rettet mot alle som har behov for kunnskap om konkurranserett, statsstøtte eller offentlige anskaffelser, enten det er som ansatt, styremedlem, jurist eller annet.

Velkommen til en morgenstund med faglig påfyll på Tjuvholmen onsdag 31. januar 2024!

 

Agenda: 

  • 08:15 – dørene åpner, servering
  • 08:30 – 08:35: Velkommen
  • 08:35 – 08:50: Når er informasjonsutveksling høyrisiko?
  • 08:50 – 09:05: Prosjektsamarbeid
  • 09:05 – 09:20: Erstatningssøksmål og tilbakebetalingskrav – en del av et stadig økende risikobilde ved overtredelser

 

Benstrekk

 

  • 09:35 – 09:50: Viktigste saker og trender innen fusjonskontrollen
  • 09:50 – 10:10: Ny lovgivning og nytt i politikken
  • 10:10 – 10:30:  Utvalgte tema som vil prege 2024
Loading video ...
close