Events

Fagdag i skatterett

  • October 23, 2018
  • 13:00 - 18:00
  • Finansdepartementet og BAHR

Finansdepartementet og Advokatfirmaet BAHR inviterer til fagdag om eksamensrelevante deler av skatteretten, med fokus på aksjebeskatning. Fagdagen passer best for studenter som tar denne høstens valgemne i skatterett, men er åpent også for andre jusstudenter med særlig interesse for skatt.

 

Fagdagen vil vare fra kl. 13.00 til kl. 18.00 og bestå av to deler:

Del I

Sted: Finansdepartementet, Akersgt. 40

Tid: 23. oktober kl. 13.00 – kl. 15.00

Representanter fra Finansdepartementets skattelovavdeling vil forelese om aksjonærmodellen og fritaksmetoden.

Det gjøres oppmerksom på at det ved oppmøte hos Finansdepartementet må påregnes noe tid til registrering av hver enkelt deltaker. Deltakerne bes derfor medbringe gyldig identifikasjon og møte opp i god tid før foredraget starter.

Del II

Sted: Advokatfirmaet BAHR, Tjuvholmen allé 16

Tid: 23. oktober kl. 16.00 – kl. 18.00.

En teorioppgave og en praktikumsoppgave vil distribueres til deltakerne i forkant av fagdagen. Professor emeritus Frederik Zimmer vil kommentere teorioppgaven, med vekt på hvordan besvarelsen bør struktureres. Advokater i BAHR vil med en gjennomgang av praktikumsoppgaven vise hvordan skatteretten anvendes i praksis.

Det vil bli lett servering hos BAHR fra kl. 15.30 og frem til oppgavegjennomgangen starter.

Meld deg på innen 14. oktober 2018.

VELKOMMEN!

Loading video ...
close