Events

Family Office-seminar | Generasjonsskifte

  • November 13, 2019
  • 11:30 - 13:45
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

I løpet av de senere årene har vi sett en betydelig vekst i antall Family Offices i Norge. Et sentralt tema for mange av disse er generasjonsskifte.

I fortsettelsen av BAHR og Gablers seminarrekke om Family Offices, inviterer vi til lunsjseminar hvor vi får besøk av Sigurd Haavik (Aars AS) og Kristine Klaveness (Klaveness Marine AS), som begge vil dele sine erfaringer fra generasjonsskifter. I tillegg vil BAHR redegjøre for relevante juridiske forhold knyttet til dette.

Det vil bli lett servering i forbindelse med seminaret.

 

Foredragsholdere

Sigurd Haavik, Aars AS

Sigurd er administrerende direktør i Aars AS, familie- og holdingselskapet til Schage- og Møllerfamiliene.

Selskapets navn går tilbake til Harald Aars Møller (også kjent som Harald A. Møller) som grunnla det som i dag er Møller Mobility Group. Møller Mobility Group er fortsatt kjernen, men i tillegg eier, drifter og utvikler man bynære næringseiendommer gjennom Møller Eiendom og gjennom investeringsselskapet Katalysator forvaltes investeringsporteføljen. Det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne. Sigurd har arbeidet mye med tematikken rundt generasjonsskifter i forbindelse med tre større endringer i nyere tid og ved utarbeidelsen av eierstrategi, styringsmodell og aksjonæravtaler for Aars AS.

Kristine Klaveness, Klaveness Marine AS

Kristine er Investment Director og en av tre eiere i Klaveness Marine AS. Klaveness Marine AS er et privat investeringsselskap som investerer i shipping, eiendom og finansielle investeringer. Selskapet ble etablert i 2011 som et resultat av fisjonen av Torvald Klaveness Group, som ble etablert av Torvald Klaveness i 1946 med shipping som hovedvirke.

Kristine er også styreleder i Family Business Norway, en forening for kompetanseheving, samtaler og erfaringsutveksling mellom eiere av familiebedrifter. Hun har erfaring fra generasjonsskifter både fra Klaveness Marine AS og gjennom arbeidet i Family Business Norway.

Peter Hammerich, Advokatfirmaet BAHR AS

Peter er partner i BAHR og leder av firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han arbeider med strukturering og organisering av Family Offices, tillegg til ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere herunder finansinstitusjoner, investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, PE-fond, hedgefond og statlig eide investeringsselskaper. Peter er anerkjent i uavhengige ratinger som en av de ledende nordiske rådgivere innenfor disse feltene.

Henrik Kolstad Torp, Advokatfirmaet BAHR AS

Henrik er advokat i BAHR og er tilknyttet firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han arbeider hovedsakelig med skatt og struktur og selskapsrett. Henrik har over fire års erfaring med skattemessige spørsmål og reorganiseringer, og har bistått nasjonale og multinasjonale klienter i forbindelse med nasjonale og grenseoverskridende spørsmål.

Loading video ...
close