Events

Finansregulatorisk diskusjonsforum | Verdipapirisering – nå også i Norge

  • June 19, 2019
  • 11:30 - 13:00
  • BAHR Tjuvholmen allé 16

Finansdepartementet publiserte 29. mai et forslag til nye norske regler om verdipapirisering, og en høringsrunde vil bli gjennomført om kort tid. Lovforslaget skal implementere EUs forordning om verdipapirisering i norsk rett og legge til rette for at også norske finansforetak kan benytte denne finansieringsteknikken.

Verdipapirisering har gjort et comeback i EU i senere år og vil kunne bli en attraktiv finansieringsform for mange norske banker, særlig i lys av den kommende innføringen av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRDIV) i norsk rett.

BAHR var med på den første norske verdipapiriseringen av en norsk bank i 2011 (under de gamle reglene), og har bistått på flere verdipapiriseringer enn noe annet norsk advokatfirma.

Vi vil redegjøre for hovedtrekkene i det nye lovforslaget og inviterer til diskusjon om eventuelle forbedringspunkter. Vi er særlig interessert i å høre banknæringens synspunkter på verdipapirisering som finansieringsform og hva som må til for at dette skal bli benyttet i Norge i større utstrekning enn hva som var tilfelle tidligere.

Det serveres lett lunsj.

Velkommen! 

Loading video ...
close