Events

Børsseminar i Oslo I Nye krav til innsidelister og NewsPoint InsiderTool

  • September 19, 2018
  • 8:00 - 10:00
  • Oslo Børs, Tollbugata 2, Oslo

I juni arrangerte Oslo Børs og BAHR frokostseminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister med børsens NewsPoint InsiderTool. Seminaret hadde stor oppslutning, og basert på mange oppfordringer arrangeres seminaret på nytt så enda flere får anledning til å delta.

Selskapene som er notert på Oslo Børs reguleres av omfattende regelverk. MAR vil medføre praktiske regelendringer knyttet til informasjonshåndtering, varslingsplikt, føring av innsidelister og meldeplikt. I seminaret vil BAHR sammen med børsen redegjøre nærmere for hvilke regelendringer som det er viktig å være forberedt på.

Videre vil Oslo Børs presentere NewsPoint InsiderTool, en ny løsning som viderefører børsens engasjement for å bidra til at de noterte selskapene jobber riktig med føring av innsidelister. NewsPoint InsiderTool ivaretar alle formelle krav til listeføring, samtidig som børsen er opptatt av å tilby funksjonalitet som sikrer støtte til prosessene rundt utsatt offentliggjøring, samt å minimere mulighetene for at brukere begår utilsiktede feil

PROGRAM

Frokostservering fra kl 08.00

08.30 – 09.00:
MAR – hvilke praktiske regelendringer er viktig for selskapene å være forberedt på?

Lars Knem Christie,  Partner, BAHR
Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåkning, Oslo Børs

  • Endringer i varslingsplikt ved beslutning om utsatt offentliggjøring
  • Endringer i krav til føring av innsidelister
  • Endringer i reglene for primærinnsidenes meldeplikt og innføring av røde perioder

09.00 – 09.30:
Praktisk om føring av innsidelister ved hjelp av NewsPoint InsiderTool

Randi Nordvik og Geir Ankarstrand, Oslo Børs

09.30 – >:
Representanter fra BAHR og Oslo Børs vil være tilgjengelige for en til en samtaler med selskapene

Velkommen!

Loading video ...
close