Events

Børsseminar i Bergen I Nye krav til innsidelister og NewsPoint InsiderTool

Foto: Shutterstock

I juni arrangerte Oslo Børs og BAHR frokostseminar om MAR (Market Abuse Regulation) og føring av innsidelister med børsens NewsPoint InsiderTool. Seminaret hadde stor oppslutning og nå arrangeres seminaret i Bergen så enda flere får anledning til å delta.

Selskapene som er notert på Oslo Børs reguleres av omfattende regelverk. MAR vil medføre praktiske regelendringer knyttet til informasjonshåndtering, varslingsplikt, føring av innsidelister og meldeplikt. I seminaret vil BAHR sammen med børsen redegjøre nærmere for hvilke regelendringer som det er viktig å være forberedt på.

Videre vil Oslo Børs presentere NewsPoint InsiderTool, en ny løsning som viderefører børsens engasjement for å bidra til at de noterte selskapene jobber riktig med føring av innsidelister. NewsPoint InsiderTool ivaretar alle formelle krav til listeføring, samtidig som børsen er opptatt av å tilby funksjonalitet som sikrer støtte til prosessene rundt utsatt offentliggjøring, samt å minimere mulighetene for at brukere begår utilsiktede feil

PROGRAM

Frokostservering fra kl 08.00

08.30 – 09.00:
MAR – hvilke praktiske regelendringer er viktig for selskapene å være forberedt på?

Lars Knem Christie,  Partner, BAHR
Thomas Borchgrevink, Direktør Markedsovervåkning, Oslo Børs

  • Endringer i varslingsplikt ved beslutning om utsatt offentliggjøring
  • Endringer i krav til føring av innsidelister
  • Endringer i reglene for primærinnsidenes meldeplikt og innføring av røde perioder

09.00 – 09.30:
Praktisk om føring av innsidelister ved hjelp av NewsPoint InsiderTool

Randi Nordvik og Geir Ankarstrand, Oslo Børs

09.30 – >:
Representanter fra BAHR og Oslo Børs vil være tilgjengelige for en til en samtaler med selskapene

Velkommen!

Loading video ...
close